De BEI BLS 2015 en VIAG 2015

In het eerste kwartaal van 2015 zijn de BEI BLS 2015 en de VIAG 2015 van kracht worden.

De BEI BLS VWI's en de VIAG VWI's zijn aangevuld en aangepast. Ook zijn de certificatieschema's van de bevoegdheden aangepast en van toepassing.

Deze informatie kunt u downloaden via de onderstaande links:

http://www.netwerkbedrijven.arbocatalogus/nl/nl/beils

http://www.netwerkbedrijven.arbocatalogus/nl/nl/viag

Op deze webpagina's kunt u ook de nieuwe BEI BLS 2015 en VIAG 2015 met de daarbij behorende bijlage en de VWI's dowloaden.

Als u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.