Her-Certificeren

In een vergadering van de Raad van Belanghebbende is het onderwerp 'Ingangsdatum her-certificeren' aan de orde geweest. Kandidaten die continu gecertificeerd willen/moeten zijn moeten ruim voor het verstrijken van de geldigheidsduur...
lees verder >

Prijzen 2015

Doordat de kosten van examineren en certificeren zijn verhoogd, zijn we genoodzaakt om de prijzen van de examens vanaf 1 juli 2015 te verhogen Voor de nieuwe prijzen kunt u ons bellen. De nieuwe prijzen zullen we zo spoedig mogelijk onder de...
lees verder >

De BEI BLS 2015 en VIAG 2015

In het eerste kwartaal van 2015 zijn de BEI BLS 2015 en de VIAG 2015 van kracht worden. De BEI BLS VWI's en de VIAG VWI's zijn aangevuld en aangepast. Ook zijn de certificatieschema's van de bevoegdheden aangepast...
lees verder >

Uitvoeringsregeling STIPEL CPE:

Stipel heeft onlangs de herziene Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE (versie 8.3) op haar website gepubliceerd. Hierin staan de uitgangspunten en voorwaarden voor persoonscertificatie voor de certificatieschema’s voor BEI-laagspanning en VIAG-gas....
lees verder >

Opleidingsmateriaal veiligheidsopleidingen BEI en VIAG.

Via het O&O fonds NetWerkBedrijven (NWB) kan de aannemerij (zelf)studiemateriaal aanschaffen voor hun medewerkers om zich voor te bereiden op het  Stipel-examen BEI of VIAG (zie onder tab examens) Vanaf half januari 2012 de BEI...
lees verder >

Waarom Stipel certificering?

Om eenheid te creëren in het aanbod aan opleidingen en examens in de elektro-, gas- en warmtetechniek, nam Stipel, Stichting Persoonscertificatie Energietechniek, jaren geleden het initiatief om in Nederland een eenduidig systeem voor opleiden...
lees verder >